Žádost o závazné stanovisko - ovzduší

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 474

Úřední hodiny

Pondělí 08:00-16:00 hod.

Úterý 08:00-15:00 hod.

Středa 08:00-14:30 hod.

Čtvrtek 08:00-14.30 hod.

Pátek 08:00-13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler, tel.: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Pracovníci

Bc. Miroslava Jirků, tel.: 416 916 271, e-mail: miroslava.jirku@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • žádost (viz níže)
  • projektovou dokumentaci
  • v případě zastupování - plnou moc

Formuláře

Předepsaný formulář žádosti je k dispozici v kanceláři č. 474 nebo na chodbě odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice nebo ke stažení zde.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Za vydání závazného stanoviska se neplatí žádný poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Závazné stanovisko je vydáváno do 30 ti dnů od podání žádosti.

Další informace

----------------------

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Miroslava Jirků, tel.: 416 916 271, miroslava.jirku@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

11.10.2019

NAHORU