Rozhodnutí v pochybnostech

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, třetí patro, č. kanceláře 473

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00-17.00
Úterý a čtvrtek 07.00-15.00
Pátek 07.00-13.30

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Pracovníci

Martin Košner - tel: 416 916 170, e-mail: martin.kosner@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Vyplněnou žádost, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, údaje o dotčeném pozemku a zdůvodnění žádosti, případně plnou moc (v případě zastupování žadatele) a vyjádření vlastníka(ů) pozemku v případě, že vlastník pozemku není žadatelem.

Formuláře

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o PUPFL.   

Odkaz na formulář ke stažení zde.                     

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

 Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

Další informace

----------------

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

20.09.2019

NAHORU