Pořádání hromadné sportovní akce v lesích

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pkařská 2, 3. patro, č. kanceláře 473

Úřední hodiny

Pondělí a středa       

07:00 – 17:00 hod.

Úterý a čtvrtek

07:00 – 15:00 hod.

Pátek

07:00 – 13:30 hod.

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Pracovníci

Martin Košner - tel: 416 916 170, e-mail: martin.kosner@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

V oznámení orgánu státní správy lesů musí být uvedeny následující údaje:

  • místo a termín konání akce
  • předpokládáný počet účastníků
  •  způsob zajištění
  • souhlas vlastníka lesa
  • a jako příloha zákres trasy závodu


Oznámení je podmínkou pro to, aby organizovaná nebo hromadná sportovní akce mohla být v lese konána.

Formuláře

Žádost volnou formou.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Oznámení musí být podáno nejméně 30 dnů před dnem konání akce. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů stanovit doplňující podmínky.

Další informace

Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

Oznámení podává osoba (právnická nebo fyzická), která bude pořádat organizovanou nebo hromadnou sportovní akci v lese.

Oznámení se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (orgán státní správy lesů), v jejímž správním obvodu se má předmětná akce konat.

Pokud konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, podává se oznámení u místně příslušného krajského úřadu.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, e-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

30.08.2019

NAHORU