Žádost o vydání rybářského lístku

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2, 3. patro, č. kancl. 478

Úřední hodiny

Pondělí a středa          08:00 - 16:00   (poslední žadatel bude vyřízen 15 minut před koncem pracovní doby)

Úterý, čtvrtek a pátek   08:00 - 14:30

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler tel: 416 916 179 e-mail: pavel [DOT] gryndler [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Věra Kubátová tel: 416 916 270 e-mail: vera [DOT] kubatova [AT] litomerice [DOT] cz

 

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, tedy především identifikace žadatele (dle OP - jméno, příjmení, popř. titul, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, č. OP a kdy a kým byl OP vydán), uvedení na jakou dobu má být rybářský lístek vydán (30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let, na dobu neurčitou).
Dále je třeba doložit (podle § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství).

Občan ČR:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • osvědčení o získání kvalifikace nebo dříve vydaní rybářský lístek

(osoba mladší 15 let předloží k identifikaci dokument, který jí pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad - např. rodný list, studenti a absolventi studia na české odborné škole s výukou rybářství předloží doklad o studiou nebo potvrzení o výkonu povolání nebo funkce - v případě požadavku na snížení výše správního poplatku)

V případě, že žadatel nepřijde osobně, musí zastupující předložit plnou moc!

Cizinci:

  • doklad totožnosti (pas, příp. povolení k pobytu)
  • dříve vydaní rybářský lístek, jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčení o získání kvalifikace nebo rybářský lístek, licence nebo obdobný doklad vydaný ve státě, jehož je občanem 

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici v kanceláři č. 478 na odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice nebo ke stažení zde

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti rybářského lístku takto:

platnost RL na 30 dní - 200 Kč
platnost RL na 1 rok  - 100 Kč
platnost RL na 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 50 Kč
platnost RL na 3 roky - 200 Kč
platnost RL na 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 100 Kč
platnost RL na 10 let - 500 Kč
platnost RL na 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 250 Kč
platnost RL na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let - 1 000 Kč
platnost RL na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 500 Kč

Poplatky se uhrazují v hotovosti přímo v kanceláři při vydávání rybářského lístku. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Rybářský lístek je vydán přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů. Zpravidla se vyřizuje obratem. 

Další informace

-----------

Za správnost údajů zodpovídá

Věra Kubátová, tel.: 416 916 270, vera [DOT] kubatova [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

25.01.2018

NAHORU