Vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2
Odbor územního rozvoje, Úřad územního plánování, 2. patro (kanceláře č. 435-437)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě

Vedoucí

Ing. Venuše Brunclíková, MBA tel: 416 916 169, venuse.brunclikova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Formuláře

Podání je psáno volnou formou.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Vydání závazného stanoviska není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je zpravidla 30 dní.

Další informace

Úřad územního plánování, jako příslušný orgán územního plánovaní v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko v souladu s ustanovením § 96b stavebního zákona.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro:

  1. záměry uvedené v § 79 odst. 2,
  2. záměry uvedené v § 80 odst. 3,
  3. záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,
  4. dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy,
  5. studny individuálního zásobování vodou,
  6. stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich,
  7. stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů,
  8. stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.

Aktuálně platné územně plánovací dokumentace obcí jsou dostupné zde.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Miroslav Kopecký tel: 416 916 162, miroslav.kopecky@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28. 6. 2019