Vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2
Odbor územního rozvoje, Úřad územního plánování, 2. patro (kanceláře č. 435-437)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě

Vedoucí

Ing. Venuše Brunclíková, MBA tel: 416 916 169, venuse [DOT] brunclikova [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Písemnou žádost o vydání závazného stanoviska s uvedením záměru v území.
  • K žádosti se přikládá projektová dokumentace. Pro posouzení záměru z hlediska územního plánování jsou relevantní především tyto podklady:
    • Textová část
    • Koordinační situace
    • příp. pohledy, řezy

Formuláře

Podání je psáno volnou formou.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Vydání závazného stanoviska není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta pro vydání závazného stanoviska je zpravidla 30 dní.

Další informace

Úřad územního plánování, jako příslušný orgán územního plánovaní v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko v souladu s ustanovením § 96b stavebního zákona ke stavebním záměrům mimo záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1 stavebního zákona.

Aktuálně platné územně plánovací dokumentace obcí jsou dostupné zde.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Miroslav Kopecký tel: 416 916 162, miroslav [DOT] kopecky [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

25.10.2018

NAHORU