Pronájem pozemků

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města, 2.patro, dveře č. 117.

Úřední hodiny

pondělí a středa 08.00 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 08.00 - 15.00 hod.
pátek 08.00 - 13.30 hod.

Vedoucí

Mgr. Václav Härting, tel:416 916 259, vaclav.harting@litomerice.cz

Pracovníci

Jana Fialová, tel: 416 916 255, jana.fialova @litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Písemnou žádost o pronájem nemovité věci, vyhotovenou volnou formou, adresovanou nebo doručenou na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, OSNMM, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice s následujícími údaji:

Žádost o pronájem lze zaslat také elektronicky na adresu jana.fialova@litomerice.cz

Formuláře

Volná forma.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty jsou závislé na projednání žádosti v orgánech Města Litoměřice, Majetková komise, Rada města Litoměřice s ohledem na § 39 zák.č. 128/2000 Sb.,o obcích, což činní přibližně 2 měsíce.

Další informace

Text

Za správnost údajů zodpovídá

Jana Fialová, tel: 416 916 255, jana.fialova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.02.2016