Prodej bytu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Odbor správy nemovitého majetku města (OSNMM)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 08.00 – 14.30 hod.

Vedoucí

Ing. Václav Härting tel: 416 916 259, vaclav [DOT] harting [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Procházková Lenka, DiS., tel.: 416 916 250, lenka.prochazkova@litomerice.z (2. patro, kancl. č. 116)

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Zájemci o koupi bytu přinesou v den veřejné dražby (dále jen „licitace“) na Městský úřad v Litoměřicích (místo uvedené ve veřejné nabídce), obálku, která bude jasně označena nápisem: „PRODEJ BYTU“ s informací, o jaký byt se zájemci jedná (číslo bytu, ulice, dům) a bude obsahovat níže uvedené informace.

Obálka musí být zalepená! Otevírání obálek probíhá ve stejný den tamtéž, veřejně před výběrovou komisí.

Do obálky zájemce vloží list papíru, na němž budou čitelně napsány tyto údaje:

  • jméno, příjmení, rodné číslo a adresa trvalého bydliště zájemce, popř. kontakt: telefon, e-mail
  • číslo bytové jednotky, ulice, č. popisné a č. orientační domu
  • částka, kterou zájemce za bytovou jednotku nabízí
  • kopie dokladu o složení kauce v uvedené výši na depozitní účet Města Litoměřice
  • číslo účtu, na který má být zájemci tato kauce vrácena v případě, že jeho nabídka nebude přijata.

Formuláře

Nejsou

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Zájemci o koupi bytu mohou být pouze fyzické osoby, které složily kauci na zvláštní příjmový (depozitní) účet Města Litoměřice a to vždy pod jménem (jméno a příjmení) uvedeným v odevzdané obálce, tzn., že jméno složitele kauce a zájemce je shodné. Kauce může být poukázána bankovním převodem event. vkladem na výše uvedený bankovní účet, nejpozději 5 dnů před provedením licitace.

Složená kauce bude vrácena nevybraným zájemcům na jejich účty nejpozději 5 dnů po ukončení licitace. Vítězi licitace bude kauce odečtena z kupní ceny, kterou je povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne konání licitace. V případě, že vítěz licitace odstoupí od koupě, jeho kauce propadá ve prospěch Města Litoměřice a byt je nabídnut ke koupi dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídky. Pokud i ten zájemce, který se umístil jako druhý v pořadí, od koupě odstoupí, licitace končí bez výběru kupujícího.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Na základě usnesení Rady města Litoměřice bude kupující vybrán obálkovou metodou („licitací“). Zvítězí zájemce s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově před podpisem kupní smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne konání licitace. Prodej bytu musí být schválen Zastupitelstvem města Litoměřice.

Další informace

Prodej se realizuje podle ,,Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice“ (ve znění pozdějších změn) schválených pod usn.č. I/18 na 6. zasedání Zastupitelstva města Litoměřice, konaném dne 09.08.2007.

Uzavření budoucí kupní smlouvy pro poskytnutí úvěru je možné.

Za správnost údajů zodpovídá

Lenka Procházková, Dis., tel.: 416 916 250, lenka [DOT] prochazkova [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.02.2016

NAHORU