Souhlas ke stavbám nebo činnostem v ochranném pásmu vodního zdroje

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 , třetí patro, kancelář č. 469, 470

Úřední hodiny

pondělí a středa 07.00-17.00
úterý, čtvrtek 07.00-15.00
pátek 07.00-13.30

Vedoucí

Jiřina Bartoňová, DiS. - tel: 416 916 172, jirina.bartonova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Vyplněná žádost na předepsaném formuláři spolu s doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů – doklady viz. formulář.

Formuláře

Odkaz na formulář ke stažení  http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.html

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

3 měsíce ode dne podání žádosti.

Další informace

nejsou

Za správnost údajů zodpovídá

Jiřina Bartoňová, DiS. - tel: 416 916 172, jirina.bartonova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

20.09.2019

NAHORU