Společné povolení vodního díla

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 , třetí patro, kancelář č. 469, 470

Úřední hodiny

pondělí a středa 07.00-17.00
úterý, čtvrtek 07.00-15.00
pátek 07.00-13.30

Vedoucí

Jiřina Bartoňová, DiS. - tel: 416 916 172, jirina.bartonova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Vyplněná žádost na předepsaném formuláři spolu s doklady dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění – doklady viz. formulář.

Formuláře

Odkaz na formulář ke stažení:

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni-dle.html

http://eagri.cz/public/web/file/599227/ZADOST_O_VYDANI_SPOLECNEHO_POVOLENI_1.docx

 

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

  •  studna - 300 Kč
  • čistírna odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - 300 Kč
  • ostatní vodní díla - 3000 Kč

Správní poplatky lze uhradit (po obdržení výměru vodoprávního úřadu) na pokladně MěÚ či bankovním převodem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

3 měsíce ode dne podání žádosti

Další informace

--------------------------------------------

Za správnost údajů zodpovídá

Jiřina Bartoňová, DiS. -  tel: 416 916 172, jirina.bartonova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

25.02.2020

NAHORU