Dotace pro občany města na pořízení solárního ohřevu teplé užitkové vody

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 , třetí patro, č. kanceláře 477

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00-17.00
Úterý, čtvrtek 08.00-15.00
Pátek 08.00-13.30

Vedoucí

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, pavel.gryndler@litomerice.cz

Pracovníci

Ing. Pavel Gryndler -  tel: 416 916 179, pavel.gryndler@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři, tedy především identifikaci žadatele, datum narození, bydliště, telefon, bankovní spojení, termín a místo realizace , celkové náklady realizace, požadovaná částka dotace, odůvodnění  žádosti, čestné prohlášení o bezdlužnosti a čestné prohlášení o pravdivosti údajů v žádosti.

Formuláře

Formulář ke stažení

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Vzhledem k vázání dotace na schválený rozpočet a jeho plnění – 1 rok.

Další informace

Pro prokázání vynaložených nákladů je nutno předložit faktury prokazující uhrazení nákladů a dále žadatel musí umožnit kontrolu v místě instalace.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Pavel Gryndler - tel: 416 916 179, pavel.gryndler@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

20.09.2019

NAHORU