Uspořádání jubilejního svatebního obřadu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Adresa:  Pekařská 2, Litoměřice (v přízemí, vlevo - kancelář č. 410)

Úřední hodiny

pondělí a středa 7:00 – 17:00 hod.

Vedoucí

Ing. Andrea Křížová, tel.: 416 916 189, e-mail: andrea.krizova@litomerice.cz

Pracovníci

Dagmar Zelená, tel.: 416 916 181, e-mail: dagmar.zelena@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Oddací list manželů

Formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Pro občany s trvalým pobytem v Litoměřicích je uspořádání jubilejního svatebního obřadu zdarma.

Pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v Litoměřicích je stanoven poplatek na 1 700 Kč – 2 600 Kč v závislosti na objednaných a předem domluvených doprovodných službách (květiny, víno na přípitek, dárkový koš).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Termín svatebního obřadu se stanoví po dohodě nejméně 3 týdny předem

Další informace

Město Litoměřice nabízí uspořádání jubilejního svatebního obřadu stříbrné svatby (25 let), zlaté svatby (50 let), diamantové svatby (60 let), kamenné svatby (65 let) nebo platinové svatby (70 let) pro občany s trvalým pobytem v Litoměřicích zdarma a pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v Litoměřicích je stanoven poplatek.

Žádost o uspořádání jubilejního svatebního obřadu nahlásí manželé osobně, případně kdokoliv z dalších rodinných příslušníků.
Formulář žádosti o uspořádání jubilejního svatebního obřadu vyplní všichni občané, kdy občané s trvalým pobytem v Litoměřicích vynechají část s poplatky.

Jako podklad pro obřad je třeba uvést některé životní události, například kde se manželé seznámili, profese, jaké mají záliby, kolik vychovali dětí, kolik mají vnoučat, ...

Za správnost údajů zodpovídá

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

25.05.2018

NAHORU