Právní poradenství pro občany města

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

každé sudé pondělí 15:00 – 17:00 po telefonické nebo e-mailové domluvě

Vedoucí

Bc. Martina Skoková, tel: 416 916 206, mobil 734 864 144, martina.skokova@litomerice.cz

Objednání

Bc. Andrea Švihelová, tel: 416 916 207, andrea.svihelova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Průkaz totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu
(k ověření, že se jedná o občana města).

Formuláře

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Poplatky nejsou stanoveny, poradenství je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty nejsou stanoveny, poradenství je poskytnuto zpravidla okamžitě.

Další informace

 

Potřebujete-li poskytnout jakoukoli právní radu z právní oblasti, kterou se právní úsek odboru Kanceláře starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice zabývá, můžete se po předchozím telefonickém či e-mailovém objednání dostavit na bezplatnou konzultaci (nejsou poskytovány rady v působnosti úřadů práce a správy sociálního zabezpečení např. o přiznání podpory v nezaměstnanosti nebo sociálních dávek a důchodů, dále nejsou poskytovány rady v oblasti mezinárodního práva a obdobně specifických právních oblastech, které nejsou vůbec řešeny městským úřadem při jeho činnosti.

Na základě předložených listin nebo sdělených skutečností budete informováni o dalším možném postupu a dozvíte se, jakými způsoby, popř. s jakými institucemi lze nastalou situaci řešit.

Poradenství je poskytováno pouze občanům s trvalým pobytem na území ORP Litoměřice.

Upozornění: Při konzultaci budou poskytovány pouze právní rady, nebudou vyhotovována žádná právní podání, smlouvy a jiné písemnosti.

Dále nejsou poskytovány informace o činnosti Městského úřadu Litoměřice a jeho jednotlivých odborů (k tomu lze využít např. podatelnu nebo webové stránky úřadu).

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková, tel: 416 916 206, mobil 734 864 144, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.7.2020

NAHORU