Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Výměna řidičského průkazu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 11.30, 12.00 – 17.00
Úterý a pátek: 08.00 – 11.30

Pracovníci
Vedoucí oddělení
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žadatel je povinen osobně (zastoupení není možné) úřadu předložit:

  • žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem ačárovým kódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů),
  • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz), v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad s fotografií, který vydává správní odbor MěÚ, nebo platný cestovní pas v případě odcizení či ztráty občanského průkazu společně s potvrzením o pobytu, cizinec předkládá povolení k pobytu,
  • novou (nepoužitou) fotografii - výhradně se současnou aktuální podobou a čelním pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (tzv. dokladová fotografie), fotografii je třeba si přinést s sebou,
  • v případě poškození vrátit poškozený řidičský průkaz, v případě odcizení doložit potvrzení od Policie ČR,

Žadateli bude vydán druhopis řidičského průkazu (model ES) ve lhůtě do 20 dnů nebo 5 pracovních dnů. Do doby vydání řidičského průkazu bude žadateli vydáno "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" s platností nejdéle do 30 dnů, na základě kterého bude moci řídit vozidlo, avšak pouze na území České republiky. Potvrzení nemůže být vydáno v případě náhrady za řidičský průkaz, který již pozbyl platnosti

Formuláře

Žádost o udělení řidičského oprávnění - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a čárovým kódem - nelze ji tedy kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů).

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

  • 50,- Kč (lhůta vydání do 20 dnů)

  • 500,- Kč (lhůta vydání do 5 pracovních dnů)

  • platba je možná pouze v hotovosti

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

První řidičský průkaz je vydáván pouze ve lhůtě do 20 dnů, při dalších výměnách či rozšíření je možno vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.

Další informace

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/116/126/4033.html#obsah

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan [DOT] jakub [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

01.04.2016

NAHORU