Vydání řidičského průkazu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Pracovníci
Vedoucí oddělení
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žadatel je povinen osobně (zastoupení není možné) úřadu předložit:

Formuláře

Žádost o udělení řidičského oprávnění - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží žadatel u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a čárovým kódem - nelze ji tedy kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů).

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

První řidičský průkaz je vydáván pouze ve lhůtě do 20 dnů, při dalších výměnách či rozšíření je možno vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.

Další informace

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/doprava/ridicske-prukazy/vymena-ridicskeho-prukazu-v-zakonem-stanovene-lhute.html

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.06.2019