Žádost o kolaudační souhlas

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Stavební úřad, Pekařská 2, Litoměřice

Úřední hodiny

pondělí  8 – 17 hod, středa 8 – 17 hod, mimo tyto hodiny po dohodě.

Vedoucí

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Pracovníci
Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Předložit vyplněnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádost.

To, o jaké konkrétní doklady se bude jednat lze určit jen na základě konkrétní žádosti, po poradě s příslušným pracovníkem stavebního úřadu.

Formuláře

http://www.mmr.cz/getmedia/ef57b3ec-7aeb-4eed-88f4-007e7644f9c0/ZADOST-O-VYDANI-KOLAUDACNIHO-SOUHLASU_1.pdf.aspx?ext=.pdf

http://www.mmr.cz/getmedia/721f5bf6-f79a-4d43-ae76-277ecb3f574a/ZADOST-O-VYDANI-KOLAUDACNIHO-SOUHLASU_2.docx.aspx?ext=.docx

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Vydání kolaudačního souhlasu není zpoplatněno, s výjimkou výběru poplatku za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

Na stavebním úřadu je možné poplatek zaplatit bezhotovostně kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Další informace

Na portálu veřejné správy je níže uvedený odkaz na životní situaci, jedná se o další informace, které se přímo netýkají povolování staveb, ale doplňují téma povolování staveb o další informace.

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

8.4.2020