Nedoplatky v insolvenčním řízení

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 07.00 – 15.00
Pátek – po telefonické domluvě

Vedoucí

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu.

Formuláře

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty nejsou stanoveny. Způsob hrazení nedoplatku lze dohodnout s příslušnými pracovníky individuálně.

Další informace

Jedná se o nedoplatky např. na poplatku za komunální odpad, pokutách apod. vzniklé poté co nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, tedy v průběhu insolvenčního řízení a po schválení oddlužení.

Dlužník je povinen tyto nedoplatky hradit, jinak má správce daně (MěÚ Litoměřice) povinnost ohlásit tyto nedoplatky insolvenčnímu správci a příslušnému soudu. V důsledku vzniku nových dluhů může být dlužníkovi zrušeno povolené oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.07.2019

NAHORU