Zablokovaný účet

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 07.00 – 15.00
Pátek – po telefonické domluvě

Vedoucí

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu

Formuláře

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Po zaplacení nedoplatku (včetně nákladů exekučního řízení) mimo exekuci (např. hotově) správce daně (MěÚ Litoměřice) neprodleně odblokuje účet.

Další informace

Jedná se o blokaci účtu u banky na základě exekučního příkazu vydaného Městským úřadem Litoměřice jako správcem daně z důvodu neuhrazení např. poplatku za komunální odpad, pokuty apod. Pokud nedojde k úhradě nedoplatku je účet blokován po dobu 6 měsíců.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.07.2019

NAHORU