Srážky ze mzdy

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 07.00 – 15.00
Pátek – po telefonické domluvě

Vedoucí

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu.

Formuláře

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Nedoplatek (včetně nákladů exekučního řízení) lze uhradit mimo exekuci; v tom případě bude exekuční příkaz neprodleně zastaven.

Další informace

Srážky ze mzdy (platu) jsou prováděny na základě exekučního příkazu vydaného Městským úřadem Litoměřice jako správcem daně z důvodu neuhrazení např. poplatku za komunální odpad, pokuty apod. Srážky jsou prováděny do doby úhrady nedoplatku včetně jeho příslušenství. Uhrazením daňová exekuce končí.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.07.2019

NAHORU