Vyrozumění o nedoplatku

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 07.00 – 15.00
Pátek – po telefonické domluvě

Vedoucí

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu.

Formuláře

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Za žádost o splátkový kalendář a žádost o posečkání úhrady se platí správní poplatek 400,-Kč.

Způsob úhrady správního poplatku lze dohodnout s příslušnými pracovníky (hotově, bezhotovostním převodem).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Další informace

Jedná se o nedoplatky vzniklé např. na poplatku za komunální odpad, pokutách apod.

Pokud nemůžete uhradit nedoplatek v plné výši v náhradní lhůtě uvedené v zaslaném vyrozumění, lze požádat o splátkový kalendář nebo o posečkání úhrady.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.07.2019

NAHORU