Týrané osoby – domácí násilí

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Úřední hodiny

pondělí , středa 8,00 – 17,00 hodin,
úterý, čtvrtek     8,00 – 15,00 hodin

pátek - pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí

Ivana Aksenowá, DiS., tel: 416 916 128, 605 224 118, ivana.aksenowa@litomerice.cz

Pracovníci

Sociální pracovníci mají rozděleny klienty a žadatele o pomoc dle cílových skupin:

  • Mgr.Bc.Petra Benešová, kancelář v přízemí (vchod z podloubí), tel: 416 916 125, 739 758 851, petra.benesova@litomerice.cz
    (sociální pracovník pro seniory a zdravotně postižené)
  • PhDr. Pavel Kolařík, kancelář č. 211 (1.patro), tel: 416 916 120, pavel.kolarik@litomerice.cz
    (sociální pracovník pro osoby s nedostatečným příjmem, bez domova, osoby žijící rizikovým způsobem života apod.)
  • Mgr. Miroslav Udatný, kancelář č. 211 (1.patro), tel. 416 9169 222, miroslav.udatny@litomerice.cz   (sociální pracovník pro osoby s nedostatečným příjmem, bez domova, osoby žijící rizikovým způsobem života apod.)
  • Bc. Jana Kolaříková, kancelář č. 304 (2.patro), tel. 416 916 121, jana.kolarikova@litomerice.cz (sociální pracovník pro rodiny s dětmi)

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Po projednání se sociálním pracovníkem je nutné předložit doklad prokazující totožnost – občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu nebo cestovní pas a doklady, které budou sloužit jako podklady pro řešení vzniklé sociální situace.

Pokud žadatel nemá občanský průkaz a potřebuje pomoc při vyřízení žádosti o něj, může sociálního pracovníka požádat o spolupráci.

Formuláře

Žádné formuláře nejsou potřeba.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Služba je vykonávaná bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Spolupráce nepodléhá správnímu řízení, nejsou stanoveny zákonem lhůty.

Další informace

Poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci osobám, které potřebují řešit nepříznivou sociální situaci.

Osoby, které se dostaly do složité sociální situace nebo mají obavu, že jsou ohroženy jejich sociální jistoty, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na úsek sociální péče. Pomoc je nabízena /poskytnuta každému, kdo o ni požádá. Jedná o pomoc osobám s nedostatečnými příjmy, zdravotně postiženým, nemocným, starým, ohroženým domácím násilím, ohroženým rizikovým způsobem života (alkohol, návykové látky, prostituce, hráčství atd.), propuštěným z výkonu trestu, propuštěným z ústavní výchovy, dále poskytujeme pomoc rodinám. Pomoc týraným osobám a seniorům, osobám a seniorům ohroženým domácím násilím. Veškerá poskytovaná pomoc je opatřením proti hrozícímu sociálnímu vyloučení.

Spolupráce s oddělením sociálních služeb je dobrovolná, rozsah pomoci si určuje žadatel po domluvě se sociálním pracovníkem. Stejný je postup i při ukončení spolupráce, vždy se jedná o dohodu. Sankce nejsou žádné.

Sociální pracovník je schopen pomoci řešit všechny typy sociálních problémů a událostí. Při své činnosti využívají spolupráci s jinými správními orgány a institucemi, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, využívají znalostí poskytovatelů odborného poradenství v oblasti ekonomické a právní.

Za správnost údajů zodpovídá

Ivana Aksenowá,DiS., tel: 416 916 128, ivana.aksenowa@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

18.8.2020

NAHORU