Složitá sociální situace

Info

Poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci osobám, které potřebují řešit nepříznivou sociální situaci.

Osoby, které se dostaly do složité sociální situace nebo mají obavu, že jsou ohroženy jejich sociální jistoty, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na oddělení sociální péče

Pomoc je nabízena / poskytnuta každému, kdo o ni požádá. Jedná se o pomoc osobám s nedostatečnými příjmy, zdravotně postiženým, nemocným, starým, ohroženým domácím násilím, ohroženým rizikovým způsobem života (alkohol, návykové látky, prostituce, hráčství atd.), propuštěním z výkonu trestu, propuštěným z ústavní výchovy, dále poskytujeme pomoc rodinám. Pomoc týraným osobám a seniorům, osobám a seniorům ohroženým domácím násilím.

Veškerá poskytovaná pomoc je opatřením proti hrozícímu sociálnímu vyloučení.

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Úřední hodiny

pondělí , středa 8,00 – 17,00 hodin,
úterý, čtvrtek     8,00 – 15,00 hodin

pátek                 8,00 - 13,30 hodin

Vedoucí

Ivana Aksenowá, DiS., kancelář č. 208, tel. 416 916 128, 605 224 118, ivana.aksenowa@litomerice.cz

Pracovníci

Sociální pracovníci mají rozděleny klienty a žadatele o pomoc dle cílových skupin.

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Pro jednání se sociální pracovnicí je nutné předložit doklad prokazující totožnost – občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu nebo cestovní pas a doklady, které budou sloužit jako podklady pro řešení vzniklé sociální situace.

Pokud žadatel nemá občanský průkaz a potřebuje pomoc při vyřízení žádosti o něj, může sociálního pracovníka požádat o spolupráci.

Formuláře

Žádné formuláře nejsou potřeba.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Služba je vykonávaná bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Spolupráce nepodléhá správnímu řízení, nejsou stanoveny zákonem lhůty.

Další informace

Životní situaci je vhodné řešit bezodkladně po shledání, že situaci nelze řešit bez odborné pomoci.

Poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci osobám, které potřebují řešit nepříznivou sociální situaci.

Osoby, které se dostaly do složité sociální situace nebo mají obavu, že jsou ohroženy jejich sociální jistoty, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na oddělení sociální péče. Pomoc je nabízena /poskytnuta každému, kdo o ni požádá. Jedná o pomoc osobám s nedostatečnými příjmy, zdravotně postiženým, nemocným, starým, ohroženým domácím násilím, ohroženým rizikovým způsobem života (alkohol, návykové látky, prostituce, hráčství atd.), propuštěným z výkonu trestu, propuštěným z ústavní výchovy, dále poskytujeme pomoc rodinám. Pomoc týraným osobám a seniorům, osobám a seniorům ohroženým domácím násilím. Veškerá poskytovaná pomoc je opatřením proti hrozícímu sociálnímu vyloučení.

Spolupráce s oddělením sociální péče je dobrovolná, rozsah pomoci si určuje žadatel po domluvě se sociálním pracovníkem. Stejný je postup i při ukončení spolupráce, vždy se jedná o dohodu. Sankce nejsou žádné.

Sociální pracovník je schopen pomoci řešit všechny typy sociálních problémů a událostí. Při své činnosti využívají spolupráci s jinými správními orgány a institucemi, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, využívají znalostí poskytovatelů odborného poradenství v oblasti ekonomické a právní.

Za správnost údajů zodpovídá

Ivana Aksenowá,DiS., tel: 416 916 128, ivana.aksenowa@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

9. 7. 2019