Výživné pro nezaopatřené děti

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro budova B

Úřední hodiny

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.

Pá – pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata [DOT] gazsi [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Rozdělení obvodů pracovníků se řídí místem trv. bydliště dítěte, které najdete zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ1_mistni_a_casova_dostupnost.pdf

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Formuláře

Nejsou požadovány.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovníků a povahy konkrétního případu.

Další informace

Rodiče a děti mají vzájemnou vyživovací povinnost. Upravuje ji občanský zákoník v §§ 910 – 923. Výživné (alimenty) lze přiznat, když se dítě není schopno samo živit, tedy i po dosažení zletilosti pokud se dítě připravuje na budoucí povolání v denním studiu.

O výši výživného rozhoduje soud na návrh. Návrh je oprávněný podat rodič nebo osoba, jíž bylo dítě soudně svěřeno do péče. Určení výživného ovlivňuje hledisko, že životní úroveň rodiče a dítěte má být zásadně shodná.

Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodující odůvodněné potřeby dítěte a jeho majetkové poměry a schopnosti, možnosti a majetek rodiče.

Za odůvodněné potřeby dítěte lze považovat i tvorbu úspor. Výživné pro dítě lze přiznat tři roky zpět ode dne zahájení soudního řízení. Změní-li se poměry, může soud změnit výši výživného. Zruší –li se nebo sníží výživné za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

Informační leták zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ3b_INFO_pro_rodice.pdf

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata [DOT] gazsi [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

9. 7. 2019

NAHORU