Výchovné problémy nezletilých

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, přízemí budova C a 2. patro budovy B (kanc. 213)

Úřední hodiny

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.

Pá – pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata [DOT] gazsi [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Rozdělení obvodů pracovníků se řídí místem trv. bydliště dítěte, které najdete zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ1_mistni_a_casova_dostupnost.pdf

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Formuláře

Nejsou požadovány.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovníků a povahy konkrétního případu.

Další informace

Výchovné problémy dětí řeší kurátor pro mládež, který je pracovníkem sociálně právní ochrany dětí /OSPOD/. Oznámit orgánu SPOD výchovné problémy u dětí mohou jak rodiče, tak i jiné fyzické či právnické osoby.

Mezi výchovné problémy vhodné k řešení patří především: záškoláctví, šikana, neplnění povinností, nerespektování dospělých autorit, drzé, vulgární či agresivní chování, útěky z domova, krádeže v rodině, lhaní, podvádění, závadová parta, různé formy rizikového chování, experimentování či zneužívání návykových látek včetně alkoholu, patologické hráčství, závislost na PC.

Informační leták zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ3b_INFO_kur%C3%A1tor_pro_deti_a_mladez.pdf

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata [DOT] gazsi [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

9. 7. 2019

NAHORU