Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro budova B

Úřední hodiny

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.

Pá – pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí
Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Formuláře

Nejsou požadovány.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Bez zbytečného odkladu dle povahy konkrétního případu.

Další informace

Syndrom CAN - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte znamená jakékoliv vědomé či nevědomé aktivity, kterých se dopouští dospělý člověk (rodič, vychovatel, nebo jiná osoba) na dítěti a následkem kterých dochází k poškození zdraví a zdravého vývoje dítěte.

Řešení problému spočívá na základě multidisciplinární spolupráce - OSPOD, zdravotnictví, policie, školy, nízkoprahových zařízení apod. OSPOD vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny, individuálně plánuje a jasně směřuje sociálně právní ochranu dítěte tak, aby byla situace v maximální možné míře stabilizována. Každá fyzická nebo právnická osoba má oznamovací povinnost. Volíme vhodnou formu svého podání. Bezprostřední ohrožení života dítěte je vhodnější oznámit telefonicky.

Informační leták zde:
Informace pro děti - týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata.gazsi@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

7. 9. 2020

NAHORU