Rodina v krizi

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro budova B

Úřední hodiny

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.

Pá – pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí
Pracovníci

Rozdělení správního obvodu ORP Litoměřice k 9. 9. 2020 - příslušnost ke konkrétní pracovnici se řídí místem fakt. bydliště dítěte s tím, že dítě musí být k trv. pobytu hlášeno ve správním obvodu ORP Litoměřice. 
Místní a časová dostupnost pracovníků OSPOD

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Poslední soudní rozhodnutí ve věci nezl. dětí.

Formuláře

Vzory návrhů a pokyny ve věci nezl. dítěte jsou dostupné na adrese
https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-litomericich/formulare popř. je lze získat v budově Okresního soudu v Litoměřicích.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovníků a složitosti konkrétního případu.

Další informace

Jedná se o situace, kdy je potřeba upravit poměry k nezletilým dětem v oblasti svěření dítěte do péče, výživného a úpravy styku.

Oprávněn jednat je rodič, zákonný zástupce, opatrovník. V návrhu na úpravu styku i prarodič. Když se vztahy mezi rodiči stanou krizovými či konfliktními natolik, že potřebují podporu či pomoc, mohou se obrátit na další instituce (mediace a poradenství - manželská a předmanželská poradna, občanská poradna, psychologická ambulance, advokacie) a sociálně právní poradenství na OSPOD Městského úřadu v Litoměřicích. Lze tak učinit před podáním návrhu k soudu i po jeho podání. Manželství nebude rozvedeno před úpravou poměrů nezl. dítěte. Návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte řeší svěření dítěte do péče /výlučné, společné, střídavé/ a stanovení výživného. Návrh na úpravu styku řeší kontakt rodiče/prarodiče a dítěte, nemusí být určen soudem. 

Informační leták zde: Leták pro rodiče a Leták pro děti

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata.gazsi@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

9. 9. 2020

Městský úřad    Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro budova B

NAHORU