Rodina v krizi

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro budova B

Úřední hodiny

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.

Pá – pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí
Pracovníci

Rozdělení obvodů pracovníků se řídí místem trv. bydliště dítěte, které najdete zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ1_mistni_a_casova_dostupnost.pdf

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Poslední soudní rozhodnutí ve věci nezl. dětí.

Formuláře

Vzory návrhů a pokyny ve věci nezl. dítěte jsou dostupné na adrese
http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=157&o=147&k=1528 popř. je lze získat v budově Okresního soudu v Litoměřicích.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovníků a složitosti konkrétního případu.

Další informace

Jedná se o situace, kdy je potřeba upravit poměry k nezletilým dětem v oblasti svěření dítěte do péče, výživného a úpravy styku.

Oprávněn jednat je rodič, zákonný zástupce, opatrovník. V návrhu na úpravu styku i prarodič. Když se vztahy mezi rodiči stanou krizovými či konfliktními natolik, že potřebují podporu či pomoc, mohou se obrátit na další instituce (mediace a poradenství - manželská a předmanželská poradna, občanská poradna, psychologická ambulance, advokacie) a sociálně právní poradenství na OSPOD Městského úřadu v Litoměřicích. Lze tak učinit před podáním návrhu k soudu i po jeho podání. Manželství nebude rozvedeno před úpravou poměrů nezl. dítěte. Návrh na úpravu poměrů nezl. dítěte řeší svěření dítěte do péče /výlučné, společné, střídavé/ a stanovení výživného. Návrh na úpravu styku řeší kontakt rodiče/prarodiče a dítěte, nemusí být určen soudem. 

Informační leták zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ3b_INFO_pro_rodice.pdf

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata.gazsi@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21. 5. 2020

Městský úřad    Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro budova B

NAHORU