Rodičovská odpovědnost

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro budova B

Úřední hodiny

Po a St 8.00 – 17.00 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.00 hod.

Pá – pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po tel. domluvě

Vedoucí

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata [DOT] gazsi [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Rozdělení obvodů pracovníků se řídí místem trv. bydliště dítěte, které najdete zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ1_mistni_a_casova_dostupnost.pdf

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Formuláře

Nejsou požadovány.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Bez zbytečného odkladu dle možností jednotlivých pracovníků a povahy konkrétního případu.

Další informace

Oprávněn jednat je rodič, nezletilý rodič starší 16 let, opatrovník, poručník. Upravuje ji občanský zákoník v § 858. Rodičovská odpovědnost náleží každému rodiči stejným dílem. Vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabyde plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může měnit jen soud. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění.

Pro rozhodnutí soudu o rozsahu rodičovské odpovědnosti či způsobu nebo rozsahu, v jakém ji má rodič vykonávat, jsou určující zájmy dítěte.

Rodiče jsou zákonnými zástupci dítěte. Zastupují ho při právních úkonech. Pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů rodičů, je dítěti ustanoven opatrovník. Brání-li rodiči ve výkonu rodičovské odpovědnosti závažná překážka, nebo nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo zneužívá-li rodič svou rodičovskou odpovědnost a vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud výkon rodičovské odpovědnosti pozastavit, omezit či rodiče této odpovědnosti zbavit.

Informační leták zde:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/svaz/ospod/SQ3b_INFO_pro_rodice.pdf

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Renata Gazsi, tel: 416 916 124, renata [DOT] gazsi [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

9. 7. 2019

NAHORU