Vítání občánků

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

S ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech probíhá vítání občánků s trvalým pobytem v Litoměřicích POUZE na základě odevzdané přihlášky zákonného zástupce.

Přihlášku je možné doručit v papírové formě na matriku či podatelnu MěÚ nebo elektronicky (naskenovanou s podpisy) přímo na odbor školství, kultury, sportu a památkové péče:

Dagmar Zelená, tel.: 416 916 181, email: dagmar.zelena@litomerice.cz

Adresa: Pekařská 2, Litoměřice

Úřední dny: pondělí a středa 7:00 – 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádné

Formuláře

Přihláška na vítání občánků ke stažení (docx)

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Na slavnostní akt je s předstihem zaslána pozvánka s konkrétním datem a hodinou obřadu. S ohledem na počet doručených přihlášek nelze stanovit přesný termín vítání občánků. Zvány jsou děti v rozmezí 2 – 4 měsíců po narození.

Další informace

V případě vyzvedávání rodné listu dítěte na matrice MěÚ Litoměřice, pracovnice matriky zároveň předá i formulář přihlášky k vítání občánků.

Za správnost údajů zodpovídá

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

19.02.2016

NAHORU