Zápis dítěte do MŠ

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

S pověřenou vedoucí příslušné provozovny, do které máte zájem zapsat své dítě, nebo přímo s ředitelkou Mateřské školy Litoměřice http://www.skolky-ltm.cz

Konkrétní termín zápisu do mateřských škol je uveřejněn na výlepových plochách, na webových stránkách mateřské školy a města Litoměřice.

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

Formuláře

Žádost o zápis do mateřské školy obdrží zákonný zástupce na vybrané mateřské škole.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Při zápisu do mateřské školy se neplatí žádné poplatky, po přijetí se platí měsíční úplata za předškolní vzdělávání a stravování, kterou stanoví ředitelka v aktuálně platné směrnici příspěvkové organizace.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy se vydává bezodkladně po vyplnění žádosti o přijetí, nebo nejpozději do 30 dnů.

Další informace

Internetový odkaz na MŠ Litoměřice http://www.skolky-ltm.cz

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme rodiče, že na základě novely zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je pro všechny děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku 5 let od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Za správnost údajů zodpovídá

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

19.02.2016

NAHORU