Vydání závazného stanoviska státní památkové péče

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Adresa: Litoměřice, Pekařská 2, přízemí

Úřední hodiny

Pondělí a Středa 7:00 – 17:00 hod.

Vedoucí

Ing. Andrea Křížová, tel.: 416 916 189, mob.: 734 783 307, andrea.krizova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Vyplněnou žádost o vydání závazného stanoviska - ke stažení ZDE

Formuláře

Žádost o vydání závazného stanoviska - ke stažení ZDE

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Jedná se o řízení dle správního řádu, maximálně 60 dnů.

Další informace

Odkaz na Příručku Kulturní památky a péče o ně:
https://www.mkcr.cz/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky-kulturni-pamatky-a-pece-o-ne-290.html

Odkaz na naši Koncepci Programu Regenerace MPR Litoměřice:

Program regenerace MPR Litoměřice na období 2019-2023 (.pdf)

Odkaz na Program regenerace MPR a MPZ Terezín:
http://mestoterezin.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-pamatkovych-zon/ds-4241/p1=6651

Metodickou pomoc poskytuje rovněž Národní památkový ústav http://www.npu.cz/.

Odkaz na dotační programy - obnova nemovitých kulturních památek:
https://mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Další návody na řešení životních situací v oblasti památkové péče jsou přístupné:

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Andrea Křížová, tel.: 416 916 189, mob.: 734 783 307, andrea.krizova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

03.06.2020