Pořízení územního plánu nebo jeho změny

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2, 2. patro
Odbor územního rozvoje, Úřad územního plánování (kanceláře 435-437)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě

Vedoucí

Ing. Venuše Brunclíková, MBA tel: 416 916 169, venuse.brunclikova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Doklady nejsou vyžadovány.

Formuláře

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny (§ 46 stavebního zákona) obsahuje:

Je možné využít připravený formulář ke stažení ZDE (doc).

 

Od 1. 1. 2018 návrh na pořízení změny územního plánu, která nevyžaduje zpracování variant řešení (§ 55a stavebního zákona), obsahuje:

 Je možné využít připravený formulář ke stažení ZDE (doc).

 

Podnět k pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území hradí obec, která rozhodla o pořízení.

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů podle § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Nejsou stanoveny.

O pořízení územního plánu nebo jeho změny rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce.

Další informace

Výše uvedené informace vycházejí z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidence územně analytických podkladech ve znění pozdějších předpisů.

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/bydleni/stavba/obcan-a-porizovani-uzemnich-a-regulacnich-planu.html 

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Miroslav Kopecký tel: 416 916 162, miroslav.kopecky@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28. 6. 2019