Pořízení regulačního plánu z podnětu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2, 2. patro
Odbor územního rozvoje, Úřad územního plánování (kanceláře 435-437)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě

Vedoucí

Ing. Venuše Brunclíková, MBA tel: 416 916 169, venuse.brunclikova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Doklady nejsou vyžadovány

Formuláře

Vyplněný formulář dle přílohy č. 8 k vyhlášce 500/2006 Sb. ke stažení ZDE (doc).

Podnět k pořízení regulačního plánu nebo jeho změny se podává u obce, v jejímž území se regulační plán pořizuje.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu z podnětu projektantem hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání.

Pokud je zpracování návrhu regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem a na mapové podklady.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Nejsou stanoveny.

O pořízení regulačního plánu nebo jeho změny rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce.

Další informace

Výše uvedené informace vycházejí z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidence územně analytických podkladech ve znění pozdějších předpisů.

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/3919.html#obsah

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Miroslav Kopecký tel: 416 916 162, miroslav.kopecky@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28. 6. 2019

NAHORU