Žádost o územně plánovací informaci

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2
Stavební úřad, 1. patro
Odbor územního rozvoje, Úřad územního plánování, 2. patro (kanceláře č. 435-437)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě

Vedoucí stavebního úřadu:

Pracovníci stavebního úřadu:

Vedoucí odboru územního rozvoje:

Pracovníci úřadu územního plánování:

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Doklady nejsou vyžadovány.

Formuláře

Žádost o územně plánovací informaci obsahuje:

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Je možné využít připravený formulář (ke stažení zde) (.doc)

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Vydání územně plánovací informace není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta pro vyřízení žádosti o územně plánovací informaci je 30 dní.

Další informace

Výše uvedené informace vycházejí z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Jan Nejtek, tel: 416 916 139, jan.nejtek@litomerice.cz
Ing. Miroslav Kopecký tel: 416 916 162, miroslav.kopecky@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

25.10.2018