Zahájení, ukončení, změna odpovědného zástupce

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), první patro
Odbor obecní živnostenský úřad, úsek registrace

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 07.00 - 15.00
Pátek zavřeno (nutné případy pouze po předchozí domluvě)

Poslední podání (podnět k vyřízení) půl hodiny před koncem úředních hodin

Vedoucí

Ing. Marcela Škrancová, tel.: 416 916 199, e-mail: marcela.skrancova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  1. Vždy - Občanský průkaz
  2. V případě ustanovení nového odpovědného zástupce příslušné doklady prokazující odbornou kvalifikaci

Formuláře

Prohlášení odpovědného zástupce https://www.litomerice.cz/images/Clanky/oozu/prohlaseni_odpovedneho_zastupce.pdf

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Ustanovení odpovědného zástupce u koncese – 500 Kč v hotovosti nebo platební kartou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Žádost o změnu týkající se změny odpovědného zástupce v případě koncese se vyřizuje ve správním řízení ve lhůtě do 30 dnů, respektive 60 dnů v případě stanoviska příslušného správního orgánu na počkání u živností ohlašovacích, jsou-li splněny všechny náležitosti

Další informace

Požadované doklady předkládat vždy v originálu nebo ověřené kopii

Změnu lze vyřídit také v plné moci bez ověření – bližší informace u příslušných pracovníků

Podání lze uskutečnit elektronicky v případě platného elektronického podpisu viz odkaz:

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Marcela Škrancová, tel.: 416 916 199,  e-mail: marcela.skrancova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

01.07.2019

NAHORU