Oznámení změny v registru živnostenského podnikání

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), první patro
Odbor obecní živnostenský úřad, úsek registrace

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 07.00 - 15.00
Pátek zavřeno (nutné případy pouze po předchozí domluvě)

Poslední podání (podnět k vyřízení) půl hodiny před koncem úředních hodin

Vedoucí

Ing. Marcela Škrancová, tel.: 416 916 199, e-mail: marcela.skrancova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Vždy - Občanský průkaz
  • Diplom v případě doplnění titulu
  • V případě, že se liší sídlo od bydliště – doklad prokazující právní důvod pro užívání sídla (LV, souhlas s umístěním sídla)

Formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Změna koncese – 500 Kč v hotovosti nebo platební kartou

Změna titul, sídlo – 100 Kč v hotovosti nebo platební kartou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Žádost o změnu koncese týkající se změny rozsahu se vyřizuje ve správním řízení ve lhůtě do 30 dnů, respektive 60 dnů v případě stanoviska příslušného správního orgánu na počkání v případě, že se jedná o změnu koncese na prodej kvasného a konzumního lihu a lihovin a u živností ohlašovacích, jsou-li splněny všechny náležitosti

Další informace

Požadované doklady předkládat vždy v originálu nebo ověřené kopii

Změnu lze vyřídit také v plné moci bez ověření – bližší informace u příslušných pracovníků

Podání lze uskutečnit elektronicky v případě platného elektronického podpisu viz odkaz:

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Marcela Škrancová, tel.: 416 916 199,  e-mail: marcela.skrancova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

01.07.2019

NAHORU