Zábor veřejného prostranství

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2, 2. patro
Odbor územního rozvoje (kancelář č. 443)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00

Vedoucí

Ing. Venuše Brunclíková, MBA tel: 416 916 169, venuse.brunclikova@litomerice.cz

Pracovníci

Jana Kuchařová tel: 416 916 166, jana.kucharova@litomerice.cz
Šárka Lepšíková tel: 416 916 167 sarka.lepsikova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Občanský průkaz
  • Živnostenský list (souvisí-li zábor veřejného prostranství s živností žadatele)

Formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Litoměřice č. 2/2016

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Nejsou stanoveny.

Další informace

Zábor veřejného prostranství musí být oznámen minimálně 3 dny před jeho zahájením. Dále je potřeba souhlas vlastníka komunikací (vydá Odbor územního rozvoje) a zvláštní užívání od silničního správního úřadu (vydá Odbor dopravy a silničního hospodářství).

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Venuše Brunclíková, MBA tel: 416 916 169, venuse.brunclikova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

30.10.2017

NAHORU