Poplatek za komunální odpad - změna údajů

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9,přízemí vlevo, Odbor ekonomický-  místní poplatky – kancelář č.311

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00-15.00

Vedoucí

Ing. Iveta Zalabáková, tel. 416 916 149, e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz

Pracovníci

Kamila Frková, tel. 416 916 142, e-mail: kamila.frkova@litomerice.cz
Radka Somrová, tel. 416 916 241, e-mail: radka.somrova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Občanský průkaz

Formuláře

  • Vyplní se na místě

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Při změně údajů nejsou vybírány žádné poplatky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Dojde- li ke změně údajů je poplatník povinen tuto změnu  oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala  

 

Další informace

Pokud budete odvádět poplatek za komunální odpad jako společný zástupce za více osob, je nutné sdělit správci poplatku tyto údaje

Při přiřazení ke společnému zástupci

  • jména všech osob, za které budete poplatek odvádět
  • adresy trvalého pobytu poplatníků a data narození, za které budete poplatek odvádět

V případě jakékoliv změny v počtu poplatníků během kalendářního roku, je nutné toto ohlásit správci poplatku.

Za správnost údajů zodpovídá

Kamila Frková, tel. 416 916 142, e-mail: kamila.frkova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

1.7.2019

NAHORU