Poplatek za psa

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, přízemí vlevo, Odbor ekonomický -  místní poplatky kancelář č.311

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 15.00

Vedoucí: Ing. Iveta Zalabáková, tel. 416 916 149, e-mail: iveta@zalabakova@litomerice.cz

Pracovníci:

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při přihlášení psa:

Při odhlášení psa:

Formuláře

vyplní se na místě

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Při ohlašovací povinnosti nejsou vybírány žádné poplatky

Sazba poplatku za jednoho psa je 800,- Kč za kalendářní rok. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, částka 200,-Kč.

Splatnost poplatku je nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Forma úhrady:

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Ohlašovací povinnost je třeba splnit do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Splatnost poplatku je nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Další informace

Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Hana Tobiášová, tel: 416 916 443, hana.tobiasova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

5.2.2020