Poplatek za psa

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, přízemí vlevo, Odbor ekonomický -  místní poplatky kancelář č.311

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00-17.00
Úterý a čtvrtek 08.00-15.00

Vedoucí

Ing. Iveta Zalabáková, tel. 416 916 149, e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz

Pracovníci

Kamila Frková, tel. 416 916 142, e-mail: kamila.frkova@litomerice.cz
Radka Somrová, tel. 416 916 241, e-mail: radka.somrova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Při přihlášení psa:

Při odhlášení psa:

Formuláře

vyplní se na místě

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Při ohlašovací povinnosti nejsou vybírány žádné poplatky

Sazba poplatku za jednoho psa je 800,- Kč za kalendářní rok. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným příjmem, činí poplatek 200,-Kč.

Forma úhrady:

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Ohlašovací povinnost je třeba splnit do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Splatnost poplatku je nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Další informace

Chovatel psa na území Města Litoměřice je povinen mít psa staršího 6 měsíců trvale označeného mikročipem.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Hana Tobiášová, tel: 416 916 443, hana.tobiasova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

1.7.2019