Ohlášení živnosti

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), první patro
Odbor obecní živnostenský úřad, úsek registrace

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 07.00 - 15.00
Pátek zavřeno (nutné případy pouze po předchozí domluvě)

Poslední podání (podnět k vyřízení) půl hodiny před koncem úředních hodin

Vedoucí

Ing. Marcela Škrancová, tel.: 416 916 199, e-mail: marcela.skrancova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  1. Vždy - Občanský průkaz
  2. V případě živnosti jiné než volné -doklad prokazující odbornou kvalifikaci (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, doklad prokazující praxi, osvědčení o rekvalifikaci a pod.)
  3. V případě, že se liší sídlo od bydliště – doklad prokazující právní důvod pro užívání sídla (LV, souhlas s umístěním sídla)
  4. V případě odpovědného zástupce - prohlášení

Formuláře

Souhlas s umístěním sídla (pdf)

Prohlášení odpovědného zástupce (pdf)

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

První ohlášení živnosti (začínající podnikatel, nově zakládaná firma) – 1 000 Kč v hotovosti nebo platební kartou

Další ohlášení živnosti – 500 Kč v hotovosti nebo platební kartou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Na počkání v případě, že jsou splněny všechny náležitosti, dle zákona do 5ti pracovních dnů

Další informace

Požadované doklady předkládat vždy v originálu nebo ověřené kopii

Ohlášení lze vyřídit také v plné moci bez ověření – bližší informace u příslušných pracovníků

Podání lze uskutečnit také elektronicky v případě platného elektronického podpisu viz odkaz:

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Marcela Škrancová, tel.: 416 916 199,  e-mail: marcela.skrancova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

01.07.2019

NAHORU