Změna jména, příjmení

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (hnědá brána), 1. patro vlevo

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-17:00
Čtvrtek a úterý 8:00-15:00

Vedoucí

Milena Nováková, tel: 416 916 318,e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést?

Formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vydání matričních dokladů je zpravidla na počkání, pokud se nejedná o nestandardní podmínky u matriční změny ( např .narození, sňatek, úmrtí v cizině, běh lhůty pro rozhodnutí soudu, vyžádání matričního dokladu na jiném úřadě, apod.)

Další informace

V případě, kdy jeden z rodičů nesouhlasí s podáním návrhu na změnu, lze požádat o souhlas příslušný soud.

U rozvedených osob může rozvedený manžel/ka do jednoho měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu přijmout bezplatně zpět své předchozí příjmení.

Podrobné informace na internetu Portálu veřejné správy

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková 416 916 318 milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.08.2019