Rodný list pro novorozence

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (hnědá brána), 1. patro vlevo Odbor správní, Oddělení správních činností

Odloučené pracoviště: Městská nemocnice Litoměřice - Pracoviště CZECH POINT za recepcí

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-17:00
Čtvrtek a úterý 8:00-15:00

Odloučené pracoviště v nemocnici
Pondělí až pátek 12.00-13.00

Vedoucí

Bc. Milena Nováková, tel: 416 916 318,e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést?

  • oddací list rodičů (je-li dítě narozeno za trvání manželství)
  • občanský průkaz nebo cestovní pas obou rodičů

Formuláře

  • nejsou třeba

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

Zdarma.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vydání matričních dokladů je zpravidla na počkání, pokud se nejedná o nestandardní podmínky u matriční změny (např. narození, sňatek, úmrtí v cizině, běh lhůty pro rozhodnutí soudu, vyžádání matričního dokladu na jiném úřadu, apod.)

Odloučené pracoviště v nemocnici vydá matriční doklad následující den po předání hlášení o narození dítěte porodnicí, po dohodě s matkou dítěte.

Další informace

Jestliže nejsou rodiče dítěte manžely, nebo jsou příslušníky cizího státu, doporučujeme kontaktovat matriku místa narození.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Milena Nováková 416 916 318 milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

8.1.2020

NAHORU