Uzavření sňatku

INFORMACE PRO SNOUBENCE

Pokyny pro svatební obřady konané od 11. 5. 2020

Podle usnesení vlády se svatební obřady konané od 11. 5.2020 musí řídit níže uvedenými pravidly.


Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (hnědá brána), 1. patro vlevo

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-17:00
Čtvrtek a úterý 8:00-15:00

Vedoucí

Milena Nováková, tel: 416 916 318,e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést?

Formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

Svatební obřad na jiném místě než obvyklém 1000 kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vydání matričních dokladů je zpravidla na počkání, pokud se nejedná o nestandardní podmínky u matriční změny ( např .narození, sňatek, úmrtí v cizině, běh lhůty pro rozhodnutí soudu, vyžádání matričního dokladu na jiném úřadě, apod.)

Další informace

Jestliže je snoubencem příslušník cizího státu, doporučujeme před vyřizováním dokladů v cizině, kontaktovat pracoviště matriky, kde má být sňatek uzavřen.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2020

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková 416 916 318 milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.08.2019