Uzavření sňatku

INFORMACE PRO SNOUBENCE

Pokyny pro svatební obřady konané od 11. 5. 2020

Podle usnesení vlády se svatební obřady konané od 11. 5.2020 musí řídit níže uvedenými pravidly.

 • Obřady je možno konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech.
 • Celkový počet účastníků svatebního obřadu nesmí být vyšší 100 osob. V tomto počtu jsou zahrnuti snoubenci, jejich svědci, oddávající osoba, matrikářka, případně tlumočník, fotograf, hudebník apod. a svatební hosté.
 • Při ověřování totožnosti snoubenců a svědků, popř. tlumočníka před obřadem, uvedené osoby přistoupí k matrikáři jednotlivě, předají doklad totožnosti a odstoupí od matrikáře na 2 metry. Na pokyn matrikáře odkryjí obličej na několik vteřin a po ztotožnění jej opět zakryjí.
 • Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.
 • Účastníci obřadu jsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Při podepisování protokolu o uzavření manželství podepisující osoby přistupují jednotlivě, s dodržováním rozestupu 2 metry.
 • Po skončení obřadu musí být provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.
 • Stejná pravidla se vztahují i v případě prohlášení osob, které vstupují do registrovaného partnerství.

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (hnědá brána), 1. patro vlevo

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-17:00
Čtvrtek a úterý 8:00-15:00

Vedoucí

Milena Nováková, tel: 416 916 318,e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést?

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • rodný list
 • rozsudek (s vyznačenou právní mocí) o rozvodu manželství, pokud je snoubenec rozvedený
 • úmrtní list zemřelého manžela, pokud je snoubenec ovdovělý
 • rodné listy společných dětí snoubenců (pokud je mají)

Formuláře

 • nejsou třeba

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

Svatební obřad na jiném místě než obvyklém 1000 kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vydání matričních dokladů je zpravidla na počkání, pokud se nejedná o nestandardní podmínky u matriční změny ( např .narození, sňatek, úmrtí v cizině, běh lhůty pro rozhodnutí soudu, vyžádání matričního dokladu na jiném úřadě, apod.)

Další informace

Jestliže je snoubencem příslušník cizího státu, doporučujeme před vyřizováním dokladů v cizině, kontaktovat pracoviště matriky, kde má být sňatek uzavřen.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2020

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková 416 916 318 milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.08.2019

NAHORU