Uzavření sňatku

 

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (hnědá brána), 1. patro vlevo

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00-17:00
Čtvrtek a úterý 8:00-15:00

Vedoucí

Bc. Milena Nováková, tel: 416 916 318,e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést?

  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • rodný list
  • rozsudek (s vyznačenou právní mocí) o rozvodu manželství, pokud je snoubenec rozvedený
  • úmrtní list zemřelého manžela, pokud je snoubenec ovdovělý
  • rodné listy společných dětí snoubenců (pokud je mají)

Formuláře

  • nejsou třeba

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

Svatební obřad na jiném místě než obvyklém 1000 kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Vydání matričních dokladů je zpravidla na počkání, pokud se nejedná o nestandardní podmínky u matriční změny ( např .narození, sňatek, úmrtí v cizině, běh lhůty pro rozhodnutí soudu, vyžádání matričního dokladu na jiném úřadě, apod.)

Další informace

Jestliže je snoubencem příslušník cizího státu, doporučujeme před vyřizováním dokladů v cizině, kontaktovat pracoviště matriky, kde má být sňatek uzavřen.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2021

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Milena Nováková 416 916 318 milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.08.2019

NAHORU