Výpis z insolvenčního rejstříku

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Lokalita Mírové náměstí

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, přízemí vlevo, pracoviště je označeno logem Czech Point

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Pátek 8.00 - 11.00 12.00 - 13.30

(poslední klient bude obsloužen 15 min před koncem úředních hodin)

Vedoucí

Bc. Miroslav Tamáš, 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Pracovníci

Lokalita Městská nemocnice

Kde nás najdete

Litoměřice, Žitenická 2084, budova A, přízemí vlevo za recepcí, pracoviště je označeno logem Czech Point

Úřední hodiny

Pondělí až pátek 8.00 - 12.00

(poslední klient bude obsloužen 15 min před koncem úředních hodin)

Vedoucí

Bc. Miroslav Tamáš, 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést?

  • IČ organizace (hledání příslušné organizace)
  • Osobní údaje (hledání konkrétní osoby).

Formuláře

  • Nejsou třeba

Jaké jsou poplatky jak je lze uhradit?

100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč

úhrada hotově přímo na místě vystavení výpisu

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Na počkání.

Další informace

V insolvenčním rejstříku najdete:

  • Veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení.
  • Veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka ( podání jsou s ohledem na ochranu osobních údajů v některých případech anonymizována).
  • Zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích.
  • Zákonem stanovené informace o dlužnících.
  • Informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU.

Služba CZECH POINT je určená k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru, nikoli k nahlížení do těchto registrů. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Podrobné informace na internetu portálu CZECHPOINT

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Miroslav Tamáš, 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

07.01.2021

NAHORU