Zřízení datové schránky

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Lokalita Mírové náměstí

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, přízemí vlevo, pracoviště je označeno logem Czech Point

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8.00 - 12:00 13:00 - 17.00

Úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Pátek 8.00 - 11:00 12:00 - 13.30

(poslední klient bude obsloužen 15 min před koncem úředních hodin)

Vedoucí

Bc. Miroslav Tamáš, 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Pracovníci

Lokalita Městská nemocnice

Kde nás najdete

Litoměřice, Žitenická 2084, budova A, přízemí vlevo za recepcí, pracoviště je označeno logem Czech Point

Úřední hodiny

Pondělí až pátek 8.00 - 12.00

(poslední klient bude obsloužen 15 min před koncem úředních hodin)

Vedoucí

Bc. Miroslav Tamáš, 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady musím přinést?

  • Platný průkaz totožnosti žadatele (osoba oprávněná nakládat s DS).
  • Pro zaslání (rychlejší doručení) hesel uvést svůj e-mail.

Formuláře

  • Nejsou třeba

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

  • Podání žádosti o zřízení datové schránky je prováděno zdarma.
  • Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: 200,- Kč (správní poplatek).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Na počkání

Další informace

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Zažádat o zřízení datové schránky mohou: fyzické osoby, občané, podnikatelé, právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci ( ty mohou zažádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace ).

Podrobné informace na internetu portálu CZECHPOINT

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Miroslav Tamáš, 416 916 219, miroslav.tamas@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

07.01.2021

NAHORU