Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08:00 - 17:00

Úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00

Vedoucí

Bc. Milena Nováková, tel: 416 916 318, e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Bc. Milena Nováková, tel: 416 916 318, e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Elektronické objednání

Není možné

Jaké doklady musím přinést?

  • občanský průkaz
  • návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu (volnou formou)
  • doklad, který prokazuje, že osoba se v nemovitosti nezdržuje (např. rozhodnutí soudu o vyklizení bytu)

V případě, že se navrhovatel dostaví ke správnímu orgánu spolu s osobou, které má být údaj o místě trvalého pobytu zrušen, není třeba dokládat, že nemovitost neužívá, tuto skutečnost potvrdí konkrétní osoba v písemném vyjádření do protokolu.

Formuláře

  • Vyplní se na místě

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

Tento návrh je zpoplatněn částkou 100 Kč za každou osobu, která je v návrhu uvedena.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. bezodkladně, do 30-ti dnů, ve zvlášť složitých případech do 60-ti dnů.

Další informace

Návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu může být vyhověno pouze v případě, kdy osobě zaniklo právo užívání a osoba objekt neužívá.

Obě tyto skutečnosti musí být splněny současně.

Důkazní břemeno je na straně navrhovatele.

Občan nemůže sám na sebe podat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Návrh může podat pouze osoba oprávněná dle zákona 133/2000 Sb., v tomto případě osoba starší 18-ti let, svéprávná, která je majitelem nebo nájemce nemovitosti, nebo provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze podat pouze na státní občany České republiky, u cizích státních příslušníků tuto situaci řeší výlučně cizinecká policie.

Od 1. 1. 2016 jsou osobám, které mají evidován trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu, ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na adrese ohlašovny obecního úřadu.

Po uplynutí lhůty 10-ti dnů jsou splněny podmínky fikce doručení a písemnost se považuje za doručenou.

Nevyzvednutím poštovní zásilky může adresát poškodit pouze vlastní osobu.

Podrobné informace na internetu Portálu veřejné správy

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Milena Nováková, tel: 416 916 318, e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.06.2019

NAHORU