Cestovní doklady

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 15.00

Vedoucí

Bc. Milena Nováková tel: 416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady musím přinést?

Formuláře

Jaké jsou poplatky jak je lze uhradit?

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Cestovní pas s biometrickými prvky za správní poplatek 600 Kč u osob starších 15 let, nebo za poplatek 100 Kč u osob mladších 15 let se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Cestovní pas s biometrickými prvky za správní poplatek 3000 Kč u osob starších 15 let, nebo za poplatek 1000 Kč u osob mladších 15 let se vyhotoví ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Cestovní pas s biometrickými prvky za správní poplatek 6000 Kč u osob starších 15 let, nebo za poplatek 2000 Kč u osob mladších 15 let se vyhotoví ve zkrácené lhůtě do 24 hodin ode dne podání žádosti.

Platnost dokladů

Občan starší 15-ti let má doklad platný po dobu 10 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.

Občan do 15-ti let má doklad platný po dobu 5 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.

Další informace

Podat žádost o cestovní pas s biometrickými prvky, vydávaný v zákonné lhůtě 30 dnů, může občan na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působnosti.

Místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, vyhotoveného ve lhůtě 30 dnů, si občan může zvolit na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, pokud však bude odlišné od místa podání žádosti, bude tato služba zpoplatněna částkou 100 Kč.

Vyhotovený cestovní pas s biometrickými prvky, vydaný ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů je možné si vyhotovit a vyzvednout v místě podání žádosti, nebo kombinovat Obecní úřad obce s rozšířenou působností a Ministerstvo vnitra.

Pokud žádá o cestovní pas občan mladší 18 let, je nutná při podání žádosti přítomnost zákonného zástupce.

Cestovní pas pro dítě do 15 let musí zákonný zástupce i vyzvednout.

Občan starší 15 let si cestovní pas může vyzvednou sám, po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Po uplynutí doby platnosti cestovního pasu je občan povinen tento neplatný doklad odevzdat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Povinností je odevzdat i cestovní pas osoby zemřelé.

Důležité upozornění:

Každý občan je povinen si zjistit, jak dlouhou dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje země, do které cestuje. Tyto informace je příslušné poskytovat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Podrobné informace na internetu Portálu veřejné správy

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.06.2019