Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Cestovní doklady

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 14.30

Vedoucí

Milena Nováková tel: 416 916 318 e-mail: milena [DOT] novakova [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Havelková Jana, tel:416 916 316, jana [DOT] havelkova [AT] litomerice [DOT] cz
Nacházel Daniel, tel: 416 916 317, daniel [DOT] nachazel [AT] litomerice [DOT] cz

Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady musím přinést?

  • platný občanský průkaz
  • cestovní doklad (pokud byl již někdy žadateli vydán)
  • rodný list (u občana mladšího 15-ti let)

Formuláře

  • Nejsou třeba

Jaké jsou poplatky jak je lze uhradit?

  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 10 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občany staršího 15-ti let) – 600 Kč
  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 5 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občana do 15-ti let) – 100 Kč
  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů (pro občany starší 15-ti let) – 4000 Kč
  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 5 let, vydaného ve zkrácené lhůtě
  • 6-ti pracovních dnů (pro občany mladší 15-ti let) – 2000 Kč
  • Pokud občan požaduje vyzvednout vyhotovený cestovní pas ve lhůtě 30-ti dnů, u jiného úřadu, než kde byla podána žádost, je povinen uhradit úřadu, kde si doklad vyzvedne, částku - 100 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Cestovní pas s biometrickými prvky za správní poplatek 600 Kč u osob starších 15-ti let, nebo za poplatek 100 Kč u osob mladších 15-ti let se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Cestovní pas s biometrickými prvky za správní poplatek 4000 Kč u osob starších 15-ti let, nebo za poplatek 2000 Kč u osob mladších 15-ti let se vyhotoví ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Platnost dokladů

Občan starší 15-ti let má doklad platný po dobu 10 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.

Občan do 15-ti let má doklad platný po dobu 5 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.

Další informace

Podat žádost o cestovní pas s biometrickými prvky, vydávaný v zákonné lhůtě 30-ti dnů, může občan na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působnosti.

Místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, vyhotoveného ve lhůtě 30-ti dnů, si občan může zvolit na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, pokud však bude odlišné od místa podání žádosti, bude tato služba zpoplatněna částkou 100 Kč.

Vyhotovený cestovní pas s biometrickými prvky, vydaný ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů je možné si vyzvednout pouze v místě podání žádosti.

Pokud žádá o cestovní pas občan mladší 18-ti let, je nutná při podání žádosti přítomnost zákonného zástupce.

Cestovní pas pro dítě do 15- ti let musí zákonný zástupce i vyzvednout.
Občan starší 15-ti let si cestovní pas může vyzvednou sám, po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Cestovní pasy bez biometrických prvků, ve zkrácené lhůtě do 15-ti dnů, s dobou platnosti 6 měsíců se již nebudou vydávat.

Po uplynutí doby platnosti cestovního pasu je občan povinen tento neplatný doklad odevzdat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Povinností je odevzdat i cestovní pas osoby zemřelé.

Důležité upozornění:
Každý občan je povinen si zjistit, zda do země, do které cestuje, může vstoupit s cestovním pasem, vydaným ve zkrácené lhůtě s dobou platnosti 6 měsíců. Tyto informace je příslušné poskytovat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Podrobné informace na internetu Portálu veřejné správy

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena [DOT] novakova [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

22.08.2017

NAHORU