Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Cestovní doklady

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 14.30

Vedoucí

Milena Nováková tel: 416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Havelková Jana tel: 416 916 316 e-mail: jana.havelkova@litomerice.cz
Libertínová Gabriela tel: 416 916 317 e-mail: gabriela.libertinova@litomerice.cz

Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady musím přinést?

 • platný občanský průkaz
 • cestovní doklad (pokud byl již někdy žadateli vydán)
 • rodný list (u občana mladšího 15-ti let)

Formuláře

 • Nejsou třeba

Jaké jsou poplatky jak je lze uhradit?

 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 10 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občany staršího 15-ti let) – 600 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 5 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občana do 15-ti let) – 100 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů (pro občany starší 15-ti let) – 4000 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 5 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů (pro občany mladší 15-ti let) – 2000 Kč
 • Pokud občan požaduje vyzvednout vyhotovený cestovní pas ve lhůtě 30-ti dnů, u jiného úřadu, než kde byla podána žádost, je povinen uhradit úřadu, kde si doklad vyzvedne, částku - 100 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Cestovní pas s biometrickými prvky za správní poplatek 600 Kč u osob starších 15-ti let, nebo za poplatek 100 Kč u osob mladších 15-ti let se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Cestovní pas s biometrickými prvky za správní poplatek 4000 Kč u osob starších 15-ti let, nebo za poplatek 2000 Kč u osob mladších 15-ti let se vyhotoví ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Platnost dokladů

Občan starší 15-ti let má doklad platný po dobu 10 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.

Občan do 15-ti let má doklad platný po dobu 5 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.

Další informace

Podat žádost o cestovní pas s biometrickými prvky, vydávaný v zákonné lhůtě 30-ti dnů, může občan na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působnosti.

Místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, vyhotoveného ve lhůtě 30-ti dnů, si občan může zvolit na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, pokud však bude odlišné od místa podání žádosti, bude tato služba zpoplatněna částkou 100 Kč.

Vyhotovený cestovní pas s biometrickými prvky, vydaný ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů je možné si vyzvednout pouze v místě podání žádosti.

Pokud žádá o cestovní pas občan mladší 18-ti let, je nutná při podání žádosti přítomnost zákonného zástupce.

Cestovní pas pro dítě do 15- ti let musí zákonný zástupce i vyzvednout.

Občan starší 15-ti let si cestovní pas může vyzvednou sám, po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Cestovní pasy bez biometrických prvků, ve zkrácené lhůtě do 15-ti dnů, s dobou platnosti 6 měsíců se již nebudou vydávat.

Po uplynutí doby platnosti cestovního pasu je občan povinen tento neplatný doklad odevzdat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Povinností je odevzdat i cestovní pas osoby zemřelé.

Cestování s dětmi do zahraničí

Věděli jste, že:

 • také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
 • pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
 • doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
 • dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
 • lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let,
 • i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Upozornění – cestovní doklady

Do zemí Shengenského prostoru je možno cestovat na občanský průkaz. Pro ostatní destinace je vždy stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace).
U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců po plánovaném návratu z destinace, případně šest (6) měsíců po skončení platnosti víza. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz, resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí.

Také upozorňujeme, že od roku 2012 musí mít i všechny děti bez rozdílu věku vlastní cestovní doklad.

Důležité upozornění:

Každý občan je povinen si zjistit, zda do země, do které cestuje, může vstoupit s cestovním pasem, vydaným ve zkrácené lhůtě s dobou platnosti 6 měsíců. Tyto informace je příslušné poskytovat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Podrobné informace na internetu Portálu veřejné správy

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

17.08.2016

NAHORU