Občanský průkaz

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00

Vedoucí

Milena Nováková tel: 416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci

Štoková Jaroslava tel: 416 916 313 e-mail: jaroslava.stokova@litomerice.cz
Fejfarová Kateřina tel: 416 916 315 e-mail: katerina.fejfarova@litomerice.cz

Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady musím přinést?

Formuláře

Jaké jsou poplatky jak je lze uhradit?

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů, 5 dnů, nebo 24 hodin ode dne podání žádosti, podle způsobu podání a vyzvednutí dokladu, který si občan zvolí.

Platnost dokladů

Další informace

Podat žádost o vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

V případě, kdy občan při podání žádosti uvede jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde požaduje vyhotovený doklad vyzvednout, je tato služba zpoplatněna částkou 100 Kč.

Občan, který dosáhl věku 15 let, je povinen o občanský průkaz požádat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tohoto věku dosáhl.

Leták Ministerstva vnitra (pdf)

Podmínky použití občanského průkazu

Občanský průkaz s čipem

Občanský průkaz je možné používat pouze v souladu s právním řádem České republiky. Občanský průkaz lze použít pro účely elektronické identifikace, a to pouze za předpokladu, že je používán současně s originální aplikací "eObčanka - identifikace". Aplikace "eObčanka - identifikace" je volně ke stažení na internetové adrese: https://info.eidentita.cz/ jako součást instalačního balíčku.

Občanský průkaz lze použít také pro účely podepisování elektronických dokumentů a dále pro přihlašování do informačních systémů s využitím autentizačních certifikátů. Za tímto účelem je držitel občanského průkazu oprávněn uložit do kontaktního elektronického čipu kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy a autentizační certifikáty (§ 3 odst. 8 zákona č. 328/1999 Sb.). Pro účely správy kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, autentizačních certifikátů a změny přístupových kódů, je k dispozici aplikace "eObčanka -správce karty", která je rovněž volně ke stažení na internetové adrese: https://info.eidentita.cz/ jako součást instalačního balíčku.

Není povoleno používat elektronické funkce občanského průkazu prostřednictvím jiného, než originálního softwaru. Originální software zahrnující aplikace "eObčanka - identifikace" a "eObčanka -správce karty" je k dispozici ke stažení formou instalačního balíčku na adrese: https://info.eidentita.cz/.

Čtečka čipových karet by měla splňovat základní parametry -  soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), komunikační standard PC/SC a být kompatibilní s operačním systémem počítače.

Podrobné informace na internetu Portálu veřejné správy

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

28.06.2019