Tento web používá pro přihlašování uživatelů a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Občanský průkaz

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 14. 30

Vedoucí

Milena Nováková tel: 416 916 318 e-mail: milena [DOT] novakova [AT] litomerice [DOT] cz

Pracovníci

Štoková Jaroslava tel: 416 916 313 e-mail: jaroslava [DOT] stokova [AT] litomerice [DOT] cz
Fejfarová Kateřina tel: 416 916 315 e-mail: katerina [DOT] fejfarova [AT] litomerice [DOT] cz

Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady musím přinést?

 • dosavadní občanský průkaz
 • rodný list (pouze u osoby mladší 15-ti let nebo v případě ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu)
 • v případě dalších změn v osobních údajích ještě doklady potvrzující změnu, nebo jejich ověření kopie (oddací list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o změně trvalého pobytu z evidence obyvatel, úmrtní list manžela/manželky, rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, apod.)
 • při podání žádosti o občanský průkaz pro občana do 15-ti let, předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz
 • v případě zapsání titulu se předkládá diplom, nebo jeho ověřená kopie

Formuláře

 • Nejsou třeba

Jaké jsou poplatky jak je lze uhradit?

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu – zdarma
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento poplatek se vybere vždy - bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) - 500 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu, osobě mladší 15- let – 50,- Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu stašímu 15-ti let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč
 • Převzetí vyhotoveného občanského průkazu se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, než kde byla podána žádost o jeho vyhotovení – 100 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Platnost dokladů

 • Občan starší 15-ti let má doklad platný po dobu 10 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.
 • Občan do 15-ti let má doklad platný po dobu 5 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.
 • Občan starší 70-ti let má doklad platný po dobu 35 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.

Další informace

Podat žádost o vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

V případě, kdy občan při podání žádosti uvede jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde požaduje vyhotovený doklad vyzvednout, je tato služba zpoplatněna částkou 100 Kč.

Občan, který dosáhl věku 15-ti let, je povinen o občanský průkaz požádat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tohoto věku dosáhl.

Podrobné informace na internetu Portálu veřejné správy

Za správnost údajů zodpovídá

Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena [DOT] novakova [AT] litomerice [DOT] cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

09.12.2015

NAHORU